Total Pageviews

Friday, February 4, 2011

Joke 8


‎"போருக்கு போற மன்னர் பொற்காசுகளை மூட்டையா கொண்டு போறாரே.....எதுக்கு?"

"போர்க்களத்துல அதை வீசி, எதிரி படைவீரர்களை திசை திருப்பத்தான்"

No comments:

Post a Comment